LÕI LỌC KHÍ TIỆT TRÙNG DONALDSON CHO NGÀNH THỰC PHẨM

LÕI LỌC KHÍ TIỆT TRÙNG DONALDSON CHO NGÀNH THỰC PHẨM

Lọc vi sinh Donaldson (lọc tiệt trùng)

Model: P-SRFC

Model cũ: P-SRFN

Donaldson không ngừng cải tiến sản phẩm và luôn đi đầu trong lĩnh vực xử lý khí nén,…

Đối với lọc vi sinh, lọc tiệt trùng cho lĩnh vực thực phẩm, y tế và đồ uống, Donaldson luôn nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm đi liền với kéo dài tuổi thọ.

Với model P-SRF trước đây là được thay bằng model P-SRFC với đặc điểm nổi bật như: Tăng diện tích lọc bằng cách sử dụng công nghệ gấp nếp, tăng khả năng giữ vi khuẩn, tuổi thọ dài,…

Dải sản phẩm model P-SRF N tương đương với dải sản phảm model P-SRFC và kích thước, đặc tính kỹ thuật tương đương để thay thế.

 

Donaldson P-SRFC03/10; Donaldson P-SRFC 04/10; Donaldson P-SRFC04/20; Donaldson P-SRFC05/20; Donaldson P-SRFC 05/25; Donaldson P-SRFC 07/25; Donaldson P-SRF C05/30; Donaldson P-SRFC 07/30; Donaldson P-SRFC10/30; Donaldson P-SRFC15/30; Donaldson P-SRFC20/30; Donaldson P-SRFC30/30.