Lõi lọc đường ống Atlas Copco

Lõi lọc đường ống thay cho Atlas Copco

  • Lõi lọc đường ống thay cho Atlas Copco

  • Mã SP: DD/PD/QD 9-2200F

  • Xuất xứ: Germany

  • Liên Hệ

  • Lõi lọc khí nén là bộ phận quan trọng nhất trong bộ lọc khí nén, đây chính là bộ phận quyết định hiệu quả lọc sạch cũng như độ tinh của khí nén thành phẩm. Lõi lọc đường ống Atlas Copco bao gồm những cấp lọc như: DD, DDP, PD, QD